Globální problémy lidstva - Z 9. B

Seznam témat

 

BUKÁČEK Michal

Hrozba válek, ozbrojené konflikty 

MACKY Michal

Kácení deštných pralesů, odlesňování

ČIČKOVÁ Sára

Vyčerpání přírodních zdrojů

MLČOCHOVÁ Nikola

Znečištění přírodního prostředí

FOUSKOVÁ Žaneta

Odpady a jejich likvidace

NOVÁKOVÁ Lucie

Znečištění přírodního prostředí

GOLEMBA Patrik

Rasismus

NOVOTNÁ Lenka

Epidemie nemocí, civilizační choroby

GRODLOVÁ Tereza

Vymírání druhů

PASTYŘÍK Petr

Skleníkový efekt a oteplování

HAVLÍČKOVÁ Lucie

Terorismus

PÁTKOVÁ Gabriela

Růst světové populace

HOLÁ Alžběta

Terorismus

POLNICKÝ Lukáš

Přírodní katastrofy

JINDROVÁ Nela

Chudoba, hlad

ŘÍČAN Alexandr

Kácení deštných pralesů, odlesňování

KOUDELKA Matouš

Vyčerpání přírodních zdrojů

SEDLÁK Oldřich

Odpady a jejich likvidace

KRÁLÍČKOVÁ Barbora

Chudoba, hlad

SOBOTKOVÁ Martina

Změny klimatu

KŘIVOVÁ Marie

Přírodní katastrofy

TROJAN Lukáš

Epidemie nemocí, civilizační choroby

KUBÁLEK Lukáš

Růst světové populace

VALENTOVÁ Anna

Změny klimatu

LANDSMAN David

Rasismus

ZATLOUKAL Tomáš

Vymírání druhů


Školní web                      Pokusný web 9. B