Prázdniny 2015

 

Tyto prázdniny jsem mimo tábora nikde nebyl.

Jednalo se o Letní Soustředění Mládeže (LSM) ve Štěpánově nad Svratkou. Na tomto táboře jsem se naučil lépe programovat v Pythonu.

 

Štěpánov nad Svratkou - městys s přibližně sedmi sty obyvateli ležící na Českomoravské vrchovině se rozprostírá v údolí nad soutokem řek Svratky a Hodonínky. Okolním kopcům s lesy a pastvinami vévodí středověká zřícenina hradu Zubštejn a se svou proslulou pověstí i romantická "Vysoká skála".
Štěpánov nad Svratkou, o kterém je první písemná zpráva z roku 1285, se může pochlubit dlouholetou tradicí hornictví a železářství. Dolování stříbra, mědi a železné rudy sice dávno skončilo, ale jedny z nejstarších železáren na Moravě zde dodnes odlévají šedou litinu. Zdejší železo patřilo k nejlepším na Moravě, např. v 17. století dodávaly tyto železárny nejvíce zbraní ze všech moravských železáren.

 

 

Zdroje:
www.stepanovnadsvratkou.cz
spoluzaci.cz
makeart.cz
 


Odkazy:

Augustin   Culek   Svoboda A.