Exkurze na Zelenou horu

Bukáček

Čičková

Fousková

Golemba

Grodlová

Havlíčková

Holá

Jindrová

Koudelka

Králíčková

Křivová

Kubálek

Landsman

Macky

Mlčochová

Nováková

Novotná

Pastyřík

Pátková

Polnický

Říčan

Sedlák

Sobotková

Trojan

Valentová

Zatloukal

 

Vážený pane Santini,

chtěl bych vám vyjádřit obdiv k vašim stavbám, zejména ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Fascinuje

 

 mě, jak jste skloubil gotiku, která je prostá, se zdobným barokem. Musím uznat, že symbolika, kterou jste použil, je

 

 pozoruhodná. Tolik věcí v kostele něco symbolizuje. Když jsem to viděl nebyl jsem schopný pochopit, jak jste mohl do

 

toho kostela dát tolik symbolů, jako třeba 5 velkých a 3 malí andělé na hlavním oltáři okolo Jana Nepomuckého,

 

 symbolizující předpokládaný věk Jana z Nepomuku: 53.

 

Fotky:

My před Zelenou horou. My ve 3. patře Zelené hory. My na schodišti Zelené hory.

 

Zdroje:  moje vlastní práce

                  www.2zszdar.cz